logo

Nieuws

Handboek Civiele Beschermingsmaatregelen

Donderdag 25 oktober jl. nam Wijnand Prins als voorzitter, a.i. van ExSI, uit handen van Kimberly van Dijk het eerste exemplaar van haar nieuwe Handboek Civiele Beschermingsmaatregelen in ontvangst. Een boek waarin op overzichtelijke wijze alle relevante onderwerpen van bewindvoering in de dagelijkse werkpraktijk worden behandeld. Het boek is een uitstekende voorbereiding op het examen voor het Branchediploma Bewindv
Lees meer

Oprichting stichting ExSI officieel bekrachtigd

De oprichting van stichting ExSI is op 22 juni 2018 officieel bekrachtigd. Wijnand Prins van Anibus Kenniscentrum en Hub Jansen van de Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches en Schuldhulpverleners (NVVBS) hebben namens de overige bestuursleden de statuten bij de notaris ondertekend. Met de oprichting van stichting ExSI willen de branchepartijen de sector zelf zeggenschap geven over eenduidige vakbekwaamheid, wijzig
Lees meer

CDA en D66 vragen om onafhankelijke kwaliteitsborging van bewindvoerders.

Coalitiegenoten CDA en D66 zijn voorstander van een onafhankelijke kwaliteitsborging voor bewindvoerders. Dit zegt D66-Kamerlid Rens Raemakers deze week in een interview met het Algemeen Dagblad. Stichting ExSI, dat al een onafhankelijk examenstelsel voor de branche biedt, gaat hierover graag met beide politieke partijen in gesprek. Al in de eerste sectorale bijeenkomst van stichting ExSI hebben wij aangegeven dat on
Lees meer

Kandidaat ervaring

NBBI heeft een van onze kandidaten gevraagd zijn ervaringen over het examen te delen. De kandidaat constateerde het volgende: “Het opleidingsmateriaal sloot onvoldoende aan bij het examen” De inhoud van het examen beschermingsbewind wordt bepaald door partijen uit de branche Schuld en Inkomen. Elk item in de vragenbank wordt gekoppeld aan een toetsterm. Door middel van toetstermen is vastgelegd wat een kandidaat moet
Lees meer

Examenafname 22 mei: nog plaats beschikbaar

Het eerstvolgende ExSI examen staat gepland op dinsdag 22 mei (9.00 uur). Er zijn voor deze datum nog plaatsen vrij, dus schrijf u snel in. Voor de eerste helft van 2018 staan verder nog de volgende examenmomenten gepland: Dinsdag 12 juni, 9.00 uur Dinsdag 26 juni, 9.00 uur Dinsdag 3 juli, 9.00 uur Dinsdag 24 juli, 9.00 uur   De examens worden afgenomen op onze examenlocatie aan de Plotterweg 1 in Amersfoort, te
Lees meer

AVG in ExSI-examens

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR), waarmee een Europese privacywetgeving ontstaat die in heel de Europese Unie hetzelfde is. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal hiermee komen te vervallen. Het ExSI-examen zal hierop worden aangepast. De examencommissie is momente
Lees meer

Vervolgmeeting oprichting stichting ExSI

Op dinsdag 17 april kwamen de initiatiefnemers van ExSI bij elkaar om vervolg te geven aan het idee om ExSI onder te brengen in een gezamenlijke stichting. NBPO, NBBI, NVVBS, Financieel Paspoort en Anibus vinden oprichting van deze stichting belangrijk, omdat daarmee de beroepsstandaard en het diploma bewindvoering ook eigendom van aangesloten branchepartijen worden. De branche heeft hiermee zelf zeggenschap over de
Lees meer

Verslag ExSI opleidersbijeenkomst

Op 12 april jl was de tweede opleidersbijeenkomst van ExSI, waarbij de aanwezige opleiders zijn bijgepraat over de volgende onderwerpen: ontwikkelingen in de branche schuld & inkomen; ontwikkelingen in het examen; samenwerking tussen opleiders en ExSI. Het laatste onderwerp kende een brainstormstructuur waarbij is gesproken over het belang van centrale onafhankelijke examinering, de voordelen die dit biedt voor e
Lees meer

Leden NVVBC geven akkoord voor deelname aan stichting ExSI

Op 17 april aanstaande staat de oprichtingsbijeenkomst van stichting ExSI gepland. Verschillende branche-partijen hebben aangegeven vervolgstappen te willen maken richting een sectorale beroepsstandaard. Om deel te kunnen nemen in de stichting zijn besturen druk om de eigen leden te informeren en te enthousiasmeren voor een mandaat voor deelname. Op zaterdag 17 maart was Kees Boonman, senior adviseur bij eX:plain, aa
Lees meer