logo

Nieuws

Het ExSI register

Om opdrachtgevers, werkgevers en cliënten de mogelijkheid te geven de echtheid van het ExSI diploma te verifiëren, werkt ExSI met een register. In de huidige variant van het register zouden alle kandidaten, onbeschermd zichtbaar zijn. Omdat dit niet wenselijk is, heeft ExSI besloten om een nieuw register te ontwikkelen. In het nieuwe register kan gezocht worden op diplomanummer of achternaam in combinatie met de gebo
Lees meer

Examenvragen met meerdere antwoordmogelijkheden

Binnen de ExSI examens gebruikt de examencommissie meerdere vraagvormen. Naast de bekende MC vraag, kan ook de meervoudige antwoordvraag, numerieke invulvraag en de matrixvraag voorkomen. Wanneer er meerdere antwoorden mogelijk zijn, ontstaat de vraag of het fair is dat de kandidaat alleen de hele vraag goed of de hele vraag fout kan hebben. Met andere woorden: als er drie antwoorden goed zijn en één fout, is het dan
Lees meer

Aanpassingen examentijd ExSI Bewindvoering

ExSI heeft de afgelopen maanden de eerste kandidaten voor het examen Bewindvoerder mogen verwelkomen. De eerste kandidaten zijn belangrijk voor de verdere ontwikkeling van het examen, omdat de feedback aanleiding kan geven tot verbeteringen. De eerste feedback heeft ertoe geleid dat de examentijd is aangepast van 60 naar 90 minuten. Met name vanwege de rekenopdrachten bleek er meer tijd nodig dan de eerste inschattin
Lees meer

Voorbeeldexamen ExSI Beschermingsbewind online

Het voorbeeldexamen Beschermingsbewind is online gezet. Dit voorbeeldexamen geeft de kandidaten de mogelijkheid om kennis te maken met het examen. Met name de wijze van bevragen en het besturen van de diverse vraagtypen. Het voorbeeldexamen is niet bedoeld om te oefenen met de stof en bestaat daarom maar uit een beperkt aantal vragen. ExSI vindt het essentieel dat kandidaten de volledige lesstof beheersen (gebaseerd
Lees meer

Geldigheid ExSI diploma Beschermingsbewind

In overleg met de vaststellingscommissie is besloten om de geldigheidstermijn van het diploma Beschermingsbewind vast te stellen op 5 jaar. Bij het vaststellen zijn de volgende overwegingen gemaakt: Hoe veranderlijk is het vakgebied en haar regelgeving? Worden er andere middelen ingezet (permanente educatie, keurmerk/certificatie e.d.)? Voorziet de vaststellingcommissie majeure wijzigingen in het stelsel (bijvoorbeel
Lees meer

ExSI Diploma

Vanaf 7 oktober wordt het ExSI diploma voor het eerst uitgegeven voor de kwalificatie Bewindvoerder. Voor het gebruik van dit diploma is het volgende van belang: Het diploma dient eerst gecontroleerd te worden in het ExSI diploma register. Door de eigenaar van het diploma, zodat hij/zij zeker weet dat de gegevens op de juiste wijze zijn geregistreerd. Door de werkgever/opdrachtgever en/of cliënt, zodat zij het diplom
Lees meer

Service voor opleiders

ExSI is verantwoordelijk voor de borging van vakbekwaamheid binnen de sector Schuld & Inkomen. Hiervoor is het noodzakelijk dat opleiden en examineren onafhankelijk van elkaar worden uitgevoerd. Ondanks deze onafhankelijkheid is de samenwerking met opleiders in dit traject van groot belang. Om tot een goede samenwerking te komen organiseert ExSI jaarlijks een bijeenkomst voor opleiders, waarbij onder andere nieuw
Lees meer

Examentarief BBW vastgesteld

Eind september start ExSI met de eerste examens Beschermingsbewind (BBW). Het tarief voor dit examen is vastgesteld op € 210,- en geldt ook voor een eventueel herexamen. Omdat ExSI het belangrijk vindt dat er draagvlak voor de examens bestaat, is haar beleid gebaseerd op het zo laag mogelijk houden van het examentarief. ExSI heeft dan ook geen winstoogmerk en bepaalt haar tarief op basis van kostprijs en het (nu nog
Lees meer

Welkom op de Website van ExSI

Met de oprichting van Exameninstelling Schuld & Inkomen (ExSI) is het belangrijk dat de gehele sector de juiste informatie krijgt en deze eenvoudig kan vinden. Een frisse, gebruikersvriendelijke website met actuele en juiste informatie is dus van belang. Naast informatiekanaal is de website ook de plaats waar opleiders en kandidaten zich kunnen aanmelden voor een ExSI examen. Mocht u vragen hebben over, of verbet
Lees meer