logo

AVG in ExSI-examens

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR), waarmee een Europese privacywetgeving ontstaat die in heel de Europese Unie hetzelfde is. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal hiermee komen te vervallen. Het ExSI-examen zal hierop worden aangepast.

De examencommissie is momenteel bezig met het analyseren van de eind- en toetstermen en de bijbehorende items. Aanpassingen hierop zullen zo snel mogelijk worden gecommuniceerd naar de opleiders, zodat zij het lesmateriaal hierop kunnen aanpassen. Daarnaast zullen wij de wijzigingen communiceren via onze website en nieuwsbrief.