logo

Kandidaat ervaring

NBBI heeft een van onze kandidaten gevraagd zijn ervaringen over het examen te delen. De kandidaat constateerde het volgende:

“Het opleidingsmateriaal sloot onvoldoende aan bij het examen”

De inhoud van het examen beschermingsbewind wordt bepaald door partijen uit de branche Schuld en Inkomen. Elk item in de vragenbank wordt gekoppeld aan een toetsterm. Door middel van toetstermen is vastgelegd wat een kandidaat moet kennen en kunnen. Een toetsterm is zo niet alleen bepalend voor de toetsing, maar ook voor de inhoud van de opleiding.

De opleiders hebben tot op heden zelf de inhoud van hun leermaterialen bepaald, omdat er nog geen branche-examen was. In eerste instantie kan het materiaal dus afwijken van het examen. Opleiders zijn echter hard aan het werk om zich te conformeren aan de toetstermen. Wederzijdse openheid is hierbij van cruciaal belang.

ExSI nodigt daarom opleiders eenmaal per jaar uit om feedback te geven op de toetstermen. Waar nodig zullen de toetstermen worden aangepast. De examencommissie is daarnaast gerechtigd ook tussentijd toetstermen te wijzigen. In overleg met een aantal opleiders is besloten om dit tot vaste momenten in het jaar te beperken, zodat de opleiders ruim de tijd krijgen om hun leermaterialen waar nodig aan te passen.

“Het examen was pittiger dan eerder gemaakte examens (op hbo- en wo-niveau)”

ExSI stelt zich tot doel de vakbekwaamheid van (aankomende) beroepsbeoefenaars in de sector Schuld en Inkomen te borgen. Vermoedelijk wordt dit examen als moeilijk ervaren, omdat het examen uit kennis-, inzichts- en toepassingsvragen bestaat (in plaats van alleen kennis en/of begrip). Daarnaast heeft de kandidaat zich onvoldoende voor kunnen bereiden op het examen vanwege de discrepantie met het opleidingsmateriaal.

Bovenstaande toont de noodzaak van een goede samenwerking tussen ExSI en opleiders. Wij nodigen alle opleiders daarom van harte uit voor de volgende opleidersbijeenkomst op 21 juni aanstaande om 10:00 uur op de Plotterweg 1 te Amersfoort. Meer weten of u aanmelden voor de bijeenkomst? Neem gerust contact met ons op via info@exsi.nl.