logo

Oprichting stichting ExSI officieel bekrachtigd

De oprichting van stichting ExSI is op 22 juni 2018 officieel bekrachtigd. Met de oprichting van stichting ExSI willen de branchepartijen de sector zelf zeggenschap geven over eenduidige vakbekwaamheid, wijzigingen in het beroep en meer. Hiermee ontstaat centrale borging van onderlinge afspraken tussen de beroepsgroepen.