logo

Oprichting stichting ExSI officieel bekrachtigd

De oprichting van stichting ExSI is op 22 juni 2018 officieel bekrachtigd. Wijnand Prins van Anibus Kenniscentrum en Hub Jansen van de Nederlandse Vereniging van Budgetcoaches en Schuldhulpverleners (NVVBS) hebben namens de overige bestuursleden de statuten bij de notaris ondertekend. Met de oprichting van stichting ExSI willen de branchepartijen de sector zelf zeggenschap geven over eenduidige vakbekwaamheid, wijzigingen in het beroep en meer. Hiermee ontstaat centrale borging van onderlinge afspraken tussen de beroepsgroepen.