logo

Tag

bewindvoering

AVG in ExSI-examens

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR), waarmee een Europese privacywetgeving ontstaat die in heel de Europese Unie hetzelfde is. De huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) zal hiermee komen te vervallen. Het ExSI-examen zal hierop worden aangepast. De examencommissie is momente
Lees meer

Vervolgmeeting oprichting stichting ExSI

Op dinsdag 17 april kwamen de initiatiefnemers van ExSI bij elkaar om vervolg te geven aan het idee om ExSI onder te brengen in een gezamenlijke stichting. NBPO, NBBI, Financieel Paspoort en Anibus vinden oprichting van deze stichting belangrijk, omdat daarmee de beroepsstandaard en het diploma bewindvoering ook eigendom van aangesloten branchepartijen worden. De branche heeft hiermee zelf zeggenschap over de eenduid
Lees meer

Verslag ExSI opleidersbijeenkomst

Op 12 april jl was de tweede opleidersbijeenkomst van ExSI, waarbij de aanwezige opleiders zijn bijgepraat over de volgende onderwerpen: ontwikkelingen in de branche schuld & inkomen; ontwikkelingen in het examen; samenwerking tussen opleiders en ExSI. Het laatste onderwerp kende een brainstormstructuur waarbij is gesproken over het belang van centrale onafhankelijke examinering, de voordelen die dit biedt voor e
Lees meer