logo

Toetreding NBPB

Tijdens de laatste ledenvergadering hebben de leden van de NBPB (Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Bewindvoerders) ervoor gekozen om vooralsnog aan te sluiten bij de ontwikkelingen van de ExSI beroepsstandaard (geborgd met het examen). We zijn dan ook verheugd met de toetreding van Mayte van Bokhoven, bestuurslid van de NBPB, tot het ExSI bestuur. Bij het aantreden heeft de NBPB ingebracht dat de leden van de NBPB het belangrijk vinden om betrokken te zijn bij de ontwikkelingen, maar zij zeggenschap willen houden over doorvoering van een verplichtend examen. Een wens die we ook herkennen vanuit de andere aangesloten verenigingen en die in de lijn ligt van de ‘behoefte in de branche’.

Naast de zeggenschap rondom het verplichtend karakter, zijn er nog inhoudelijke vragen die we de komende tijd zullen beantwoorden aan de achterban van de NBPB. Voor nu zijn we vooral content met het groeiende draagvlak en de wil van verschillende branchepartijen om gezamenlijk te komen tot een gedragen en onafhankelijke getoetste beroepsstandaard.

Het bestuur van ExSI kijkt uit naar de verdere samenwerking met de NBPB.