logo

Verslag ExSI opleidersbijeenkomst

Donderdag 21 maart vond de halfjaarlijkse opleidersbijeenkomst plaats. Met de opleiders is gesproken over de volgende onderwerpen:

  • Terugblik vorige bijeenkomst
  • Verwerking opleiders-feedback door examencommissie
  • Ontwikkeling draagvlak ExSI
  • Ontwikkeling examens BC/FO/IB/SHV
  • Toekomst opleidersmanifest

Ook tijdens deze bijeenkomst is naar voren gekomen dat er een duidelijke behoefte is aan een beroepsstandaard om daarmee de inhoud en kwaliteit van de opleidingen te borgen. Draagvlak vanuit de beroepsgroep is echter essentieel alvorens opleiders de overstap naar een gecentraliseerd examen kunnen maken. Voor het examen Bewindvoering zijn aansluiting vanuit VeWeVE en de besprekingen met de NBPB dan ook belangrijke ontwikkelingen voor het vertrouwen van de opleiders.

Voor de examens BC/FO/IB/SHV ligt dit anders. Het examen zal medio juni opengesteld worden voor kandidaten. Op de eind- en toetstermen zijn vanuit de opleiders geen vragen, wijzigingen of toevoegingen gekomen. Wel is opnieuw het verzoek gekomen om het examen aan te vullen met een praktijkdeel. De examencommissie zal de ontwikkeling hiervan in gang zetten.